عضویت در خبرنامه

اطلاعیه ها

  • موسیقی زنده هر پنج شنبه شب و جمعه ظهر و شب در رستوران
  • منتظر خبرهای خوب ما باشید.
  • در خبرنامه ما عضو شوید
  • موسیقی زنده هر سه شنبه شب و چهارشنبه شب در کافی شاپ

قلعه سرشیر هنوز به توجیه اقتصادی نرسیده است

قلعه سرشیر یکی از مهم ترین مناطق نمونه گردشگری استان اصفهان است که در فاصله ای 15 کیلومتری از شهر اصفهان در منطقه پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان واقع شده است. پیربکران شهری کوچک با قدمتی 700 ساله است که 20 اثر تاریخی ارزشمند، اما ناشناخته را در دل خود جای داده است. از جمله مهم ترین این آثار می توان به بقعه پیربکران، پل بابا محمود، کبوتر خانه های زیبا و بی نظیر در سطح جهان، استرا خاتون و ... اشاره داشت. آثاری که متاسفانه رو به تخریب نهاده و کمتر کسی به این موضوع توجه می کند. از طرفی شغل اکثر ساکنان این منطقه کشاورزی است که بحران کم آبی زندگی آنان را دچار مشکل کرده است، به طوری که بسیاری از زمین ها خشک شده و دیگر محصولی کشت نمی شود. با توجه به این مشکلات، حال، ساخت منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر روزنه امیدی شده که بتواند با جذب گردشگران، نه تنها رونق اقتصادی برای منطقه دربرداشته باشد، بلکه این آثار ارزشمند را از نابودی نجات دهد. راهی منطقه پیربکران شدیم و پس از چندی گشت و گذار در شهر و دیدن زیبایی هایی که از آن شنیده بودیم به منطقه گردشگری قلعه سرشیر رسیدیم مکانی که به گفته امیر وزیری، مدیر عامل این مجموعه می تواند باعث جذب گردشگران بسیاری شود. ابتدا برایمان توضیح دهید که چرا نام این منطقه گردشگری را قلعه سرشیر گذاشتید؟

قلعه سرشیر یا همان کله شیر، اسمی تاریخی است که از قدیم در منطقه پیربکران مانده و به نظر می رسد آن زمان که مغول ها به سمت فلات مرکزی حمله کردند در قسمتی از این منطقه، قلعه ای با این نام ساختند که شاید خرابه های آن هنوز در روستای جوچی که در همسایگی قلعه سرشیر قرار گرفته باقی مانده است. گفته می شود در ورودی این قلعه دو کله شیر بوده و وجه تسمیه قلعه سرشیر از آن ها گرفته شده است، اگر چه امروز دیگر چیزی از آن قلعه تاریخی باقی نمانده، اما تصمیم گرفتیم حداقل نام این منطقه تاریخی را حفظ کرده و در ذهن مخاطب سوال ایجاد کنیم که قلعه سرشیر چیست. چه امکانات تفریحی در این منطقه گردشگری برای بازدید کنندگان فراهم شده است؟

منطقه گردشگری قلعه سرشیر، 60 هزار هکتار مساحت دارد و سعی کردیم تمامی امکاناتی که یک خانواده با سنین مختلف برای تفریح به آنها نیاز دارد را در آن فراهم کنیم تا بتوانند در این مکان اوقات فراغت خود را به بهترین شکل در امنیت و آرامش کامل سپریکنند، اما باید بگویم طرح قلعه سرشیر دارایچند فاز می شود. فاز اول شامل خدماتی چونرستوران، زمین تنیس، دوچرخه سواری،فوتبال، موتورسواری، هندبال، درشکه سواری،بازی های کامپیوتری، بیلیارد، رستوران،کافی شاپ و چایخانه می شود و هم اکنون بهبهره برداری رسیده و گردشگران می تواننداز آن ها استفاده کنند، اما فاز دوم یک هتل5 ستاره است که در صددیم مجوز های آن رادریافت کنیم.چه شد که تصمیم به ایجاد یکمنطقه نمونه گردشگری در استانگرفتید و دقیقا اینکاررا از چه زمانیآغاز کردید؟

15 سال پیش بود که پس از پایان تحصیلاتمبه خاطر علاقه ای که به صنعت گردشگریداشتم و همچنین مشاهده کسری ها وکمبودهایی که در این منطقه وجود داشت بهاین صنعت ورود پیدا کردم. پیربکران شهریتاریخی با ظرفیت های بالای گردشگری بود،اما با وجود آن که تنها 15 کیلومتر با اصفهانفاصله داشت، اما برای بسیاری از مردم اینشهر ناشناخته بود. به همین دلیل با دو هدفاشتغالزایی و توسعه صنعت توریسم در اینمنطقه به این صنعت ورود پیدا کردم. در واقعهدف اصلی ما از این فعالیت اشتغالزایی بودکه می توانست به دنبال خود رونق اقتصادیرا در منطقه به همراه داشته باشد و دومتوسعه صنعت گردشگری استان، به گونه ایکه بتوانیم در مقیاس ملی حرفی برای گفتنداشته باشیم. زیرا زمانی که توریست داخلیو خارجی به سمت شهر پیربکران و منطقهگردشگری قلعه سرشیر می آیند مطمئنا ازمغازه ها خرید می کنند و کاسبی ها رونق پیدامی کنند.

این منطقه طی 6 ماه گذشته چهتعداد گردشگر را به سمت خود جذبکرده است؟

طی 6 ماه گذشته حدود 25 هزار نفر گردشگربه شهر پیربکران و منطقه گردشگری قلعهسرشیر جذب شده اند که از این تعداد حدود5 هزار نفر خارجی و بقیه داخلی هستند. هرچند به نظر من ضعیف عمل کردیم زیرا اینمجموعه می تواند روزی تا دوهزار نفر گردشگررا پذیرش کند.حال که 15 سال از تصمیم شما برایساخت منطقه گردشگری قلعه سرشیر

اهداف اولیه خود که رونق اقتصادی وتوسعه صنعت توریسم در منطقه بودهدست پیدا کنید؟با اقداماتی که در این سال ها انجام شد، علاوهبر آنکه 90 درصد از مردم اصفهان کاملابا منطقه گردشگری قلعه سرشیر و شهرپیربکران آشنایی دارند، این منطقه در سطحملی و بین المللی نیز شناخته شده است،به طوری که 20 درصد توریسم خارجی و80 درصد توریسم داخلی به منطقه جذبشدند. همچنین تا کنون دوهزار و 500 نفراشتغال زایی مستقیم بوجود آورده است، اما باوجود آن که 15 سال از فعالیت ما در منطقهگردشگری قلعه سرشیر می گذرد، هنوز بهنقطها ی کها نتظار آن را داشتیم نرسیدها یم.می توانید توضیح دهید که دلیل اینموضوع چه بوده است؟در واقع به دلیل مخالفت یکی از مسئولاناستانی، این طرح به نوعی از برنامه زمانبندیخود دور ماند و سرانجام پس از تلاش هایبسیار در سال 90 بود که به عنوان تنها منطقهنمونه گردشگری، موفق به دریافت پروانهبهره برداری شد.از آن زمان تاکنون تنهاسرمایه گذاری و هزینه کرده ایم و تا کنونهیچ صرفه اقتصادی برای ما ایجاد نشده است،این در حالی است که این تنها مشکل منطقهگردشگری قلعه سرشیر نیست و تا کنون هیچیک از فعالیت ها در صنعت گردشگری توجیهاقتصادین داشتها ند.

به نظر شما چرا صنعت گردشگری کهاین روزها یکی از بهترین و درآمدزاترینصنعت های جهان شناخته می شود وتمامی کشورها به نوعی سعی در تقویتآن دارند، در ایران توجیه اقتصادیندارد؟

دلیل این موضوع این است که متاسفانه تا بهحال اکثر مسئولان فقط شعار داده اند، به اینمعنا که پشت تریبون ها از صنعت گردشگریدفاع می کنند، اما در عمل، زمانی که مجوزیاز نهاد مربوطه صادر می شود و درستزمانی که ما برای ساخت آماده می شویم،نهادهای دولتی دیگر، از جمله محیط زیست،جهادکشاورزی و ... فقط سنگ اندازیمی کنند. حتی پیش می آید که با عوض شدنیک مدیرا جرای طرحی دچار وقفه می شود.حال سرمایه گذار طی این مدت تا بتواند اینسنگ ها را از پیش پای خود بردارد، علاوه برآن که دچار زیان می شود، بلکه پروژه نیز دچاراستهلاک شده و چه بسا به سرمایه گذارانجدید توصیه می کند که وارد این عرصهنشوند.من معتقدم اگر قرار است صنعت گردشگریپیشرفتی داشته باشد و اشتغال زایی پاکایجاد شود، لازم است تمامی ارگان ها بایکدیگر همکاری داشتهب اشند.فکر می کنید دلیل اینناهماهنگی ها و این که ارگانی مجوزساخت یک هتل یا منطقه نمونهگردشگری را می دهد، اما ارگانی دیگر ازساخت آن جلوگیری می کند چیست؟اگر مسئولان ما قانونمند عمل می کردند،تاکنون در این شهر بیش از 6 هتل 5 ستارهساخته شده بود و حتی اجرای بسیاری ازپروژه های گردشگری در مناطق نمونه رویکاغذ باقی نمی ماندند، اما مشکل اینجا استکه سلیقه ای عمل می شود، به این صورت کهسازمان دارایی برای خودش یک قانون دارد،محیط زیست یک قانون و همین طور قوانیندست و پا گیر است که به پای سرمایه گذارمی پیچد تا جایی که شک می کنیم همگیما زیر یک پرچم هستیم و یک مجلس و دولتمشترک داریم.هر چند مسئولان شهرستان و همچنین ادارهکل میراث فرهنگی در این راستا بسیار به ماکمک کرده اند، ولی ارگان های دولتی دیگر ازاین کار سرباززدها ند.شما از عدم صرفه اقتصادی درصنعت گردشگری و کم کاری های دولتصحبت کردید. اما آیا فکر نمی کنیدبخش خصوصی فعال در این صنعت نیزباید بتواند در راستای توسعه این صنعتوظایف خود را به خوبی انجام دهد؟این را قبول دارم که بخش خصوصی نیز تاکنون در این زمینه به خوبی عمل نکردهاست و نتوانسته جذابیت های گردشگریشهر را به خوبی به گردشگران داخلی وخارجی بشناساند. زیرا گردشگر باید قبلاز سفر، جذابیت های گردشگری یک شهررا بشناسد و به آن مکان سفر کند. اگر بخشخصوصی بازاریابی خوبی داشت و علمی کارمی کرد، می توانستیم تعداد گردشگرانرا در این فصل 20 برابر کنیم. در واقع همینتعداد گردشگرانی نیز که هستند، به خاطرتلاش های سازمان گردشگری است.حقیقت آن است که دولت با حمایت نکردناز سرمایه گذاران باعث عدم توسعه صنعتگردشگری و بخش خصوصی در بحث بهرهبرداریا ز این صنعت شده و مقصر است.و راهکار برون رفت از این موضوعچیست؟بخش خصوصی به ویژه آژانس های مسافرتیمی توانند با تبلیغات مناسب و شرکت درنمایشگاه های بزرگ گردشگری دنیا، خود وشهرشان را معرفی کنند، اما متاسفانه در اینزمینه ضعیف عمل شده است با توجه به اینکهاین موضوع دیگر حمایت دولت را نمی خواهد.خود شما به عنوان مدیر عامل منطقهنمونه گردشگری قلعه سرشیر و جزئی ازبدنه بخش خصوصی در صنعتگردشگری تا چه اندازه به وظایف خوددر زمینه توسعه گردشگری استان عملکرده اید؟می توانم بگویم ما تا حدود زیادی توانستیمبا برنامه ریزی و مدیریتی که انجام دادیمموفقیت های خوبی را بدست آوریم. از جملهآن که تنها منطقه نمونه گردشگری هستیمکه موفق به دریافت پروانه بهره برداریشده ایم و بقیه هنوز روی کاغذ باقی مانده اند.پس از گذشت چهار سال از دریافت پروانهبهره برداری، قلعه سرشیر را که حتی هماستانی های خودمان نیز آن را نمیشناختندجهانی کردیم، بدون آن که از تبلیغات صدا وسیما و بیل بورد های شهری استفاده کردهباشیم.چندی پیش نیز که مجمع جهانی صنایعدستی را در اصفهان داشتیم، سفیران 120کشور از 5 قاره جهان که به اصفهان آمده بودنددر این منطقه حضور یافتند و این خود تبلیغمهمی برای ما بود.در ساخت این مجموعه تا چه اندازهاز حمایت های دولت استفاده کردید؟اگر چه این گونه طرح ها باید به صورت پنجاه- پنجاه با همکاری دولت و سرمایه گذار انجامشود، اما خوشبختانه ما توانستیم 90 درصد ازهزینه های منطقه گردشگری قلعه سرشیر راخودمان پرداخت کنیم. ضمن آن که زمین آنارثیه اجدادی ما بود و تا کنون هیچ گونه وامیاز دولت دریافت نکردها یم.

سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر در بازدید از خبرگزاری ایمنا مطرح کرد:

 

عنوان :

واحدهای گردشگری اصفهان هماهنگ نيستند/عدم حمايت از سرمایه‌گذاران

 

--------------------------------------------------

 

بی‌تردید سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری همانند یک تیر و دو نشان است که علاوه بر فعالیت اقتصادی مطمئن، می تواند با چشم‌انداز حضور گردشگران به ‌ویژه گردشگران خارجی، از پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌وری در صنعت گردشگری برخوردار باشد.

 

متن :

به گزارش ایمنا، اصفهان نیز به عنوان یکی از استان های کشور با جذابیت بالا برای جذب گردشگر، همواره مورد توجه برنامه ریزان این حوزه برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری در آن بوده است. منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر نیز به عنوان نخستین منطقه نمونه اصفهان با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی در فضایی به مساحت هکتار در منطقه پیربکران در 15 کیلومتری شهر اصفهان احداث شده است. امیر وزیری سرمایه گذار این مجموعه در بازدید از خبرگزاری ایمنا در خصوص این منطقه نمونه گردشگری، گفت: صحبت های اولیه احداث این منطقه از سال 74 شروع شد و ساخت منطقه نمونه گردشگری قلعه سر شیر با هدف جذب گردشگر داخلی و خارجی در سال 85 با اخذ مجوزهای مربوطه از نهادهای ذیربط آغاز و در سال 91 آماده بهره برداری قرار گرفت.

 

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر

 

وی تاکید کرد: برای منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی تاکنون بیش از 250 تا 300 میلیارد تومان هزینه شده است.

 

به گفته وی، گذر رودخانه زاینده رود از دل این منطقه و پارک ساحلی احداث شده به مساحت 30 هکتار در کنار آن با امکانات کامل ورزشی و خدماتی مرتبط به سنین مختلف، همینطور پیاده روی در کنار باغات میوه با آب وهوای مطلوب و انجام ورزش کوهنوردی در کوه های موجود در محل احداث منطقه نمونه، باعث متمایز بودن این منطقه از دیگر مناطق شده است.

 

وزیری همچنین تاکید کرد: علاوه بر طبیعت بکر، آثار تاریخی 700 و 2000 ساله در جوار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر موجب شده تا این این مجموعه طرحی کامل از تمام جهات برای گردشگران داخلی و خارجی باشد و باید عنوان کرد ساخت هتل پنج ستاره، ویلاهای اقامتی، کلوپ ورزشی متشکل از استخر، سالن آرایش، ماساژ درمانی، آب درمانی، بولینگ، بیلیارد، از دیگر امکانات این منطقه است.

 

اشتغالزایی حدود 1500 نفر در منطقه گردشگری قلعه سرشیر

 

وی افزود: در حال حاضر زیرساخت های شهری و معابر این منطقه به طور کامل ایجاد و 50 درصد مراکز تفریحی شامل مراکز اقامتی اجرایی شده که دلیل آن کسری بودجه و عدم حمایت دولت در این بخش بوده است.

 

سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر پیربکران درباره طرح توسعه این منطقه گردشگری، توضیح داد: هتل پنج ستاره این منطقه گردشگری تمام مجوزات ساخت خود را دریافت کرده است.

 

به گفته وی، پروژه منطقه گردشگری قلعه سرشیر تقریبا کامل شده و بین 1000 تا 1500 نفر اشتغال زایی غیر مستقیم تا مستقیم در آن صورت گرفته و بالای 250 نفر در این منطقه شاغل و حقوق ماهیانه دریافت می کنند.وزیری ادامه داد: با احداث منطقه گردشگری قلعه سرشیر و تبلیغات محدود آن، این منطقه گردشگری موجب ارزش افزده بسیاری برای شهر پیربکران شده است.

 

 

اخذ مجوزهای گردشگری آسان تر از اجرای طرح ها

وی با بیان اینکه گردشگری از اولویت های مهم توسعه اصفهان است اما چالش هایی بر سر راه آن وجود دارد، گفت: باید تاکید کنم اخذ مجوز برای طرح های گردشگری بسیار آسان تر از اجرای طرح هاست.

 

سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر پیربکران بیان داشت: بعد از دادن مجوز برای طرح های گردشگری، بعضا با جابجایی مدیران دولتی، تفکرات آنها در خصوص طرح های گردشگری تغییر می کند و برخی پروژه ها زیرسوال می روند. �

 

وی با تاکید بر اینکه در بخش گردشگری از سوی مدیران دولتی حمایت خاصی نمی شود و آنها تنها از پشت تریبون حمایت های کلامی خود را اعلام می کنند، تصریح کرد: البته از زمان فعالیت اللهیاری رئیس سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری اصفهان تحولی در بخش توسعه گردشگری استان ایجاد شده اما سازمان های دولتی دیگر، همکاری های لازم را با این سازمان انجام نمی دهند.

 

وزیری تصریح کرد: توجهاتی باید در راستای توسعه گرشگری صورت بگیرد و از سرمایه گذار حمایت شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

بخش گردشگری به طور واحد عمل نمی کند

 

وی در خصوص چشم انداز حضور گردشگران در این منطقه گردشگری، بیان داشت: متاسفانه بخش گرشگری در استان اصفهان با یکدیگر به طور واحد عمل نمی کند. اگر به دنبال توسعه صنعت گردشگری در استان هستیم باید تمام هتل ها و بخش هایی که به هر عنوان مجوز گردشگری اخذ کرده اند �با یکدیگر واحد شوند.

 

سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر پیربکران با انتقاد بر اینکه متاسفانه بخش های مختلف گردشگری در استان اصفهان به طور جداگانه رفتار می کنند، گفت: به عنوان مثال هتل عباسی، هتل کوثر، منطقه گردشگری قلعه سرشیر و ... در مسیر خود به طور جداگانه کار می کنند در حالیکه اگر این بخش ها به صورت یک تیم عمل کنند می توان در توسعه گرشگری موفق شد.

 

وی با بیان اینکه هتل ها تنها به عنوان استراحتگاه های شب برای گردشگران هستند و مکان تفریحی نیستند، ادامه داد: متاسفانه هتل های اصفهان به جای اینکه به دنبال جذب سرمایه گذار از کشورهای دیگر باشند اکنون رستوان های خود را به تفرجگاه تبدیل کرده اند و به دنبال تامین بودجه نگهداری هتل از محل رستوران خود هستند.

 

ضعف در معرفی فضاهای گردشگری اصفهان�

 

وزیری با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری تنها غذا نیست و با این تفکر به نظر می رسد مدیران هتل های ما باید به صنعت غذا و رستوران وارد می شدند، تصریح کرد: با این دیدگاه مدیران هتل های اصفهان، صنعت گردشگری استان هیچ پیشرفتی نخواهد داشت.

 

وی گفت: باید در لابی تمام هتل های اصفهان کانترهایی برای معرفی مراکز گردشگری استان همانند شهرهای مشهد و کیش گذاشته شود.

 

سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر پیربکران تاکید کرد: باید به مسافران و گردشگران اطلاع رسانی انجام شود چرا که گردشگر خارجی تنها به دنبال دیدن چهل ستون و پل خواجو و ... نیست بلکه ما باید به دنبال فراهم کردن فضایی برای تفریح آنها باشیم.

 

به گفته وی، راهنمایان گردشگری و هتل ها باید برای معرفی فضاهای گردشگری اطلاع رسانی لازم را انجام دهند همچنین آژانس های گردشگری در این خصوص پویاتر باشند. متاسفانه اصفهان در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده است.

 

وزیری بیان داشت: متاسفانه گردشگران خارجی تنها یک و یا دو شب در اصفهان اقامت دارند که با وجود آثار تاریخی و فضاهای گردشگری نصف جهان، بسیار فاجعه است.

 

غرفه رستوران باغ طلائی منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر در جشنواره سفره ایرانی در کاخ موزه چهلستون از تاریخ 95/09/11 تا 95/09/13 و شرکت در مسابقات کشوری بهترین پخت غذاهای سنتی ایرانی

برگزاری اجلاس بزرگ سفیران و نمایندگان بزرگ 5 قاره جهان که تحول عظیمی در صنعت گردشگری کشور و استان اصفهان می باشد با حضور استاندار محترم استان اصفهان و مدیر کل محترم سازمان گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و معاونین و دیگر مسئولین با حضور سفرا و مسئولین گردشگری کشورهای جهان در سالن همایش منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر با حضور اجرای زنده استاد حسام الدین سراج و همین طور هنرمند محبوب کشور خانم فاطمه معتمد آریا و مجری محبوب صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران آقای جعفر خسروی

 

طراحی سایت توسط NPRZ