بازی تنیس یکی از مفرح ترین ورزش های جهان است ، منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر مفتخر است که میزبان شما ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز هم وطن باشد .

طراحی سایت توسط NPRZ