از دیگر امکانات تفریحی منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر وجود زمین های ساحلی فوتبال است که میتوانید به همراه خانواده یا دوستانتان تفریح کنید

طراحی سایت توسط NPRZ